NVA

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) besteedt de backoffice uit aan MEO en houdt zo meer tijd en middelen over om de belangen van mensen met autisme te behartigen.

Het resultaat

Een nieuwe ledenadministratie onder beheer van MEO, die minder complex is en meer mogelijkheden biedt voor verdere efficiëntieslagen.

De aanleiding

Een gestroomlijnde backoffice voor de NVA

De NVA wilde een kostenbesparing doorvoeren binnen de organisatie en zocht een manier om de administratie efficiënter te laten verlopen.

De NVA zet zich als vereniging in voor mensen met autisme en hun naasten. De vereniging organiseert lezingen, trainingen en faciliteert lotgenotencontact. Ook geeft de NVA de Autipas uit, waarmee mensen met autisme aan anderen kenbaar kunnen maken dat zij autisme hebben.

De oplossing

Nieuw systeem

Ledenadministratie in een nieuw systeem onderbrengen.

We hebben een aantal van de backofficediensten uit handen van de NVA genomen, zoals de leden- en donateursadministratie. De eerste stap was om het ledenbestand over te zetten naar een nieuw programma, zodat de ledenadministratie meer overzicht biedt en zowel sneller als beter bijgewerkt kan worden.

Dit programma biedt meer zicht op de gegevens die de NVA wel en niet heeft over zijn leden. Leden van de NVA komen bij MEO terecht als zij de vereniging bellen met vragen over de leden- of financiële administratie, bijvoorbeeld als zij een adreswijziging door willen geven. Door deze backofficediensten uit te besteden, realiseert de NVA een kostenbesparing en kan het zich meer richten op de kerntaken.