PlusMinus

Minder dienstverleners, meer resultaat

Het resultaat

Backoffice, vormgeving, webhosting, magazine en online marketing bij één dienstverlener.

De aanleiding

Minder dienstverleners, meer resultaat

Plusminus wenste één duidelijk aanspreekpunt om sneller te kunnen schakelen.

Plusminus zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten: om hun kwaliteit van leven en zorg te verbeteren en het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden. Tot 2019 maakte de financiële en ledenadministratie, secretariaatsfuncties, voorraadbeheer, vormgeving van drukwerk, webhosting en het verenigingsmagazine. Maar bij het doorvoeren van organisatorische veranderingen, vereiste het te veel energie om alle dienstverleners op één lijn te krijgen.

De oplossing

Media en ondersteuning onder één dak

Sinds 2019 nemen wij de backoffice-werkzaamheden van plusminus op ons: de financiële administratie, ledenadministratie, het secretariaat en het voorraadbeheer. Naar aanleiding van deze prettige samenwerking heeft plusminus ons ook gevraagd de grafische vormgeving te verzorgen van onder meer visitekaartjes, flyers en een brochure met informatie over nalatenschappen. Daarnaast hebben we de hosting en het technisch onderhoud van de reeds bestaande website uit handen genomen.

Een belangrijke volgende stap in de samenwerking is dat we een succesvolle restyling van het ledentijdschrift PLUSminus hebben ontworpen. Sindsdien verzorgen we de volledige opmaak, productie en verzending van het kwartaalblad. Ook zijn we recent gestart met online marketing voor plusminus: zoekwoordanalyses en advertentiecampagnes zodat de website op ook die specifieke woorden gevonden wordt. Al snel is het bezoekersaantal met 20% gestegen, vooral door te adverteren op voor de vereniging belangrijke kernwoorden als ‘bipolair’, ‘manisch’ en ‘stemmingsstoornis’.

Voor plusminus is het prettig om verschillende werkzaamheden aan één partner voor media en ondersteuning over te kunnen dragen. Er hoeft bij veranderingen binnen plusminus niet meer geschakeld te worden met verschillende organisaties. Zo wordt de huisstijl van de vereniging consistent doorgevoerd in de site, de vormgeving en de online marketing. Op die manier zorgen we er samen voor dat plusminus de handen vrij heeft om zich nóg sterker te maken voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten.