Sarcoïdose Belangenvereniging: “MEO ontzorgt meer dan gedacht”

‘MEO geeft je als bestuur de mogelijkheid te kiezen in je prioriteiten’

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (Sarcoidose.nl) behartigt de belangen van mensen met de zeldzame systeemziekte sarcoïdose. Sinds twee jaar werken MEO en de Sarcoidose.nl samen. Dat is begonnen met de website; inmiddels verzorgt MEO ook de backoffice van de vereniging. We spreken met secretaris Mayka Overgaauw en Rob van Jaarsveld, bestuurslid ICT en communicatie, over de samenwerking.

“We vonden dat we bij onze vorige facilitaire dienstverlener vastliepen, omdat onze mogelijkheden beperkt werden door de dienstverlening die zij boden” vertelt Mayka. “Toen zijn we gaan kijken wat er nog meer te koop was. We vonden de dienstverlening van MEO het beste passen bij de ambities die wij als patiëntenvereniging hebben. Daarnaast vinden we het een belangrijke meerwaarde dat we daarmee bijdragen aan het creëren van banen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.”

Leerproces

Twee jaar geleden was MEO nog een veel kleinere organisatie dan nu. Rob: “Ik dacht: ze beloven heel veel, maar kunnen ze dat allemaal wel waarmaken?” Mayka: “Het is prachtig dat je bijdraagt aan een stukje werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar die gaan daarna wel weer naar een volgend station. Dat is natuurlijk mooi voor hen, maar hoe zit dat dan met je eigen dienstverlening? Je eigen continuïteit?”

Hoewel dat altijd spannend blijft, zijn ze inmiddels overtuigd, vertelt Rob: “Het is een leerproces aan beide kanten. Alle belemmeringen die wij zagen zijn eigenlijk weg.”

Meer doen

Het verschil met het vorige bureau is groot, vertelt Rob: “Daar hadden we iemand die proactief meedacht en meewerkte, die bijna deel uitmaakte van de vereniging. Maar als je die factor uitschakelde, dan hield je een log apparaat over. Daar is bij MEO geen sprake van.” Mayka: “Ik zie op bepaalde gebieden meer proactiviteit bij de meiden van de backoffice dan ik daar heb gezien. Bij het vorige bureau realiseerden ze zich dat ieder uur werd betaald en dat merkte je ook. Dat was de afspraak, dus niets ten nadele van hen, maar bij MEO stellen ze vragen en volgen ze die op met suggesties waarmee we nog beter geholpen zouden zijn.

“Een medewerkster mailde mij vorige week: ‘Ik wil graag meer proactief worden. Mijn kwaliteit van dienstverlening wil ik graag verbeteren, want dat vind ik belangrijk naar de leden toe.’ Kijk, dat vind ik top, als iemand vanuit een kwetsbare positie zo ver komt, ziet waar verbetering mogelijk is en daar ook graag aan werkt.”

Rob: “Af en toe kijk ik in het projectmanagementsysteem en dan zie ik wat er achter de schermen gedaan wordt voor ons. Dan kan ik alleen maar een hele diepe buiging maken. Het is ongelooflijk wat ik daar allemaal voorbij zie komen. Doen jullie wat jullie beloofd hebben? Nee, jullie doen meer.”

Ook over de webdesign- en vormgevingsdiensten zijn ze enthousiast. Mayka: “Dat vind ik wel jullie paradepaardje.” Rob: “Zo proactief heb ik het nog nooit meegemaakt! Bij een klus zelf al aangeven: ‘als we het nou zo doen, wat vind je daar van?’ En gelijk voorbeelden meesturen. Dat is zelfs nog vele malen beter dan wat ik gewend was binnen een internationaal bedrijf met eigen media, waar je alles tot in de puntjes en de letters zelf moest aangeven voor het werd gemaakt.”

Groeiend besef

Mayka: “MEO ontzorgt echt, op meer niveaus dan ik had gedacht.” Rob: “Omdat de routinezaken en het directe klantcontact niet meer bij ons liggen, kunnen wij andere zaken oppakken. Het gaat allemaal zo vanzelf, dat het bijna beangstigend is hoe stil het af en toe blijft. De meeste vragen die ik nog krijg, komen via de sociale media binnen. Niet meer via de mail, dat blijft allemaal in Haarlem. Dat zijn zaken die opvallen.”

Mayka: “Eigenlijk geeft MEO je als bestuur de mogelijkheid om te kiezen in je prioriteiten. Die mogelijkheid hadden we eerst niet. Dat maakt een ontzettend groot verschil.” Rob vult aan: “Het is ook het idee dat je een backoffice hebt waar je van op aan kan.” Volgens beiden groeit dat besef als je langer met elkaar samenwerkt. Rob: “Dat zie je ook in de bestuursvergaderingen terugkomen. Er zijn heel veel zaken die een automatisme zijn geworden en die niet eens meer op de agenda komen.”

Sociaal ondernemen

Dat MEO een sociale onderneming is, maakt volgens Mayka in de dienstverlening niet veel uit: “Het geeft vooral onszelf een goed gevoel. Als je het niet zou weten, zie je het verschil niet eens. Dat is een compliment aan de organisatie, want dat zit natuurlijk ook in je selectiebeleid: je weet wie wat kan doen en daaruit blijkt gewoon dat het mogelijk is.”

Over het principe van sociaal ondernemen zijn ze dan ook enthousiast. Rob: ”Van tevoren kon ik er geen inschatting van maken, maar met de ervaring van het afgelopen jaar zeg ik: extra promotie is wel op z’n plek, want het werkt veel beter dan je zou verwachten. Ik denk dat sociaal ondernemen nog geen groot platform krijgt, omdat mensen alleen de problemen zien die op ze afkomen. Terwijl die er helemaal niet hoeven te zijn.”

Mayka: “Een patiëntenorganisatie kan maar heel moeilijk volhouden dat sociaal ondernemen niet kan, want juist de eigen achterban zit in die doelgroep. Dan geef je in feite een brevet van onvermogen aan je eigen achterban af. Dat moet je niet willen.”

Toekomst

Volgens Rob biedt de toekomst nog veel mogelijkheden voor MEO en Sarcoidose.nl: “Ik denk dat we allebei nog op een hoger plan kunnen belanden. Zodat jullie je door kunnen ontwikkelen en wij ook. En ik denk dat wij zelf nog verder moeten groeien. We moeten meer de nadruk gaan leggen op onze eigen naamsbekendheid, onze belangenbehartiging, om de kern van wat wij doen meer uit te dragen. Ik denk dat wij jullie daar steeds meer bij nodig gaan hebben. Ik zal ook zeker doorgaan met jullie promoten, om vooral anderen ervan te overtuigen: jongens, ga eens even buurten bij MEO.”