Wat is social return?

Social return.
Van verplichting naar verrijking

Ondernemers hebben steeds vaker te maken met voorwaarden voor social return. MEO kan er op verschillende manieren voor zorgen dat deze verplichting voor jouw onderneming een verrijking wordt.

Meer en meer overheidsorganisaties nemen in hun aanbestedingsvoorwaarden een social-returnverplichting op – ook wel Social Return on Investment (SROI) genoemd. Dit houdt in dat bedrijven die zaken doen met de overheid zich inzetten om banen, leerwerk- en stageplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wil de overheid bevorderen dat mensen die een arbeidsbeperking hebben, of die al lange tijd werkloos zijn, weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Leerwerk.
Betaalde banen

De meest voor de hand liggende wijze om dit vorm te geven is zelf mensen uit deze doelgroep aan te nemen. Dit is dan ook de wijze waarop MEO social return creëert. Wij zorgen ervoor dat onze diensten zoveel mogelijk betaalde banen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een arbeidsbeperking opleveren, zowel bij onszelf als bij andere werkgevers. Zo leveren onze diensten ook sociaal-maatschappelijke winst op.

Werkplekken
Alternatieven

Soms is het creëren van werkplekken echter minder goed mogelijk, om welke reden dan ook. Er zijn dan alternatieven: zo kun je bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam invulling geven aan je verplichting door social return als voorwaarde te stellen bij je eigen inkoopbeleid. Onze diensten zijn uiterst geschikt voor organisaties die op een dergelijke wijze hun social-returnverplichting na willen komen, omdat je opdracht direct bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid voor onze leerlingen.

Ook als er andere eisen aan je social-returnverplichting worden gesteld, biedt MEO een uitkomst. Je neemt dan niet alleen de dienst van ons af, maar ook de social return. Dit betekent dat we ervoor kunnen kiezen om de maatschappelijke meerwaarde die je opdracht oplevert, geheel of gedeeltelijk aan jou toe te schrijven. Samen zorgen we ervoor dat je die objectief en transparant naar je opdrachtgevers kunt verantwoorden.

Wil je weten hoe je samen met MEO jouw social-returnverplichting tot een verrijking maakt? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op!