GDPR

“Niet altijd nodig om alle informatie op te slaan”

“Niet altijd nodig om alle informatie op te slaan”

De AVG vervangt sinds 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). “Deze verandering is heel logisch. Vroeger stonden gegevens voornamelijk op fysieke dragers, zoals cd’s en harde schijven, die makkelijk vernietigd konden worden. Tegenwoordig is alles opgeslagen in de cloud, waardoor data nooit meer zomaar te verwijderen zijn. De komst van de nieuwe privacywet AVG…