Jongerenpanel

Jongerenpanel ZeP: op naar een inclusieve samenleving

Jongerenpanel ZeP: op naar een inclusieve samenleving

Zoals vorig jaar uit onderzoek is gebleken, hebben 1,3 miljoen jongeren in Nederland een chronische aandoening – denk bijvoorbeeld aan astma, angst- en stemmingsstoornissen of ADHD. Zij voelen zich minder dan hun leeftijdsgenoten begrepen en ondersteund op school of op het werk. Ook hebben ze minder vertrouwen in de toekomst. Jongerenpanel ZeP wil dat veranderen. Het…